İÇ ANADOLU BELEDİYELER BİRLİĞİ

İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel sekreteri Sn. Salim ÇORUK, İç Anadolu'daki belediyeler ile Oryantiring sporunun tanıtım ve yaygınlaştırılması için işbirliği yapmak üzere federasyonumuzu ziyaret etmişlerdir.

#hepbirliktedahaiyiye