ADIYAMAN İLİNDE ADAY HAKEM KURSU VE BİLGİSAYAR HAKEMİ SEMİNERİ DÜZENLENECEKTİR.

,

                                ADAY HAKEM KURSU DUYURUSU

23/24/25 ARALIK 2017  tarihlerinde ADIYAMAN ilinde Aday Hakem Kursu ve Bilgisayar semineri açılacaktır. Aşağıdaki il haricinde kurs talebinde bulunan iller resmi yazı ile federasyondan Hakem kursu talebinde bulunabileceklerdir. Kurs talep eden iller en az 20 imzalı dilekçeyi yazı ekinde göndereceklerdir.

 

ADAY HAKEM KURSUNA KATILIM ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yaşından gün almış olmak, 45 yaşını bitirmemiş olmak,

ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak ( Sağlık Ocağı )

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devletin sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

e) Federasyon Disiplin Kurulunca veya İl ceza kurulunca haklarında altı ay ve son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

 

ADAY HAKEM KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

a. Dilekçe (açık adresli),

b. Ekteki dosyayı doldurup beraberinizde getiriniz (Dosyayı indirmek için Tıklayınız),

c. 4 Adet vesikalık fotoğraf,

d. Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya sağlık ocaklarından) aslı,

e. Savcılık iyi hal kâğıdı,

f. Diploma sureti

g. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı),

h. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

i. Kursa katılacak adaylar Türkiye Oryantiring Federasyonu HALK BANKASI Anıt Şubesi 

TR64 0001  2009 4110 0005 0000 63 IBAN nolu hesabına (Kurs ücret:180,00 TL+Kart Ücreti : 20,00 TL) Toplam : 200,00TL yatıracaklardır. 

Dekontta açıklama olarak “Hakemlik Kursu ve Kart Ücreti” olarak yazılacaktır.

 

BİLGİSAYAR SEMİNERİNE KATILIM ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Hakem belgesine sahip olanlar federasyonun faaliyetlerinde görev alabilirler.

d) Hakemlik lisansına sahip olmayanlar da bu seminere katılabilir ancak resmi olarak görev alamazlar.

 

BİLGİSAYAR SEMİNERİNE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

a. Başvuru Dilekçesi (açık adresli),

b. Ekteki formu doldurup beraberinizde getiriniz (Dosyayı indirmek için Tıklayınız),

c. 2 Adet vesikalık fotoğraf,

d. Savcılık iyi hal kâğıdı,

e. Diploma sureti

f. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

g. Seminere katılacak adaylar Türkiye Oryantiring Federasyonu HALK BANKASI Anıt Şubesi 

TR64 0001  2009 4110 0005 0000 63 IBAN nolu hesabına : 50,00TL yatıracaklardır. 

Dekontta açıklama olarak “Bilgisayar Seminer ücreti” olarak yazılacaktır.

 

2017-2018 SEZONU HAKEM KURSU AÇILACAK  İL

 

SIRA NO

 

İLİN ADI

 

PLANLANAN TARİHLER

 

EĞİTİCİ PERSONEL

1.

ADIYAMAN

23/24/25 ARALIK 2017

DOÇ.DR.MEHMET GÜLLÜ

İBRAHİM BİRİCİK