ADAY HAKEM KURSU DUYURUSU

ADAY HAKEM KURSU

&

BİLGİSAYAR HAKEM SEMİNERİ DUYURUSU

Aşağıda belirtilen illerde aday hakem kursu ve bilgisayar hakem semineri düzenlenecektir..

 

 

Tarih

Yer

İl Temsilcisi

Başvuru Durumu

KAHRAMANMARAŞ

Aday Hakem Kursu

13-14

OCAK 2018

Gençlik hizmetleri Spor İl Müdürlüğü

Hacı Veli KALMIŞ

5305601818

 

TAMAMLANDI

OSMANİYE

Aday Hakem Kursu

13-14

OCAK 2018

Gençlik hizmetleri Spor İl Müdürlüğü

Mustafa KÖŞELİ

5055019593

 

TAMAMLANDI

SİVAS

Aday Hakem Kursu

13-14

OCAK 2018

Gençlik hizmetleri Spor İl Müdürlüğü

Muhammet Erköse

5055407592

 

TAMAMLANDI

MALATYA

Bilgisayar Hakem Semineri

30-31

ARALIK 2017

Gençlik hizmetleri Spor İl Müdürlüğü

Bülent KOÇ

5337294473

 

 TAMAMLANDI

 İZMİR Aday Hakem Kursu

20-21

OCAK 2018

Gençlik hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Mustafa ARİS 

5428334736

 

Devam Ediyor

 

ADAY HAKEM KURSUNA KATILIM ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yaşından gün almış olmak, 45 yaşını bitirmemiş olmak,

ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak ( Sağlık Ocağı )

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devletin sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

e) Federasyon Disiplin Kurulunca veya İl ceza kurulunca haklarında altı ay ve son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

 

ADAY HAKEM KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

a. Dilekçe (açık adresli),

b. Ekteki dosyayı doldurup resminizi ekleyerek 3 adet renkli çıktıyı beraberinizde getiriniz (Dosyayı indirmek için Tıklayınız),

c. 2 Adet vesikalık fotoğraf,

d. Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya sağlık ocaklarından) aslı,

e. Savcılık iyi hal kâğıdı,

f. Diploma sureti

g. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı),

h. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

i. Kursa katılacak adaylar Türkiye Oryantiring Federasyonu HALK BANKASI KAVAKLIDERE Şubesi

TR57 0001 2009 1970 0005 0000 95 IBAN nolu hesabına (Kurs ücret:180,00 TL+Kart Ücreti : 20,00 TL) Toplam : 200,00TL yatıracaklardır.

Dekontta açıklama olarak “Hakemlik Kursu ve Kart Ücreti” olarak yazılacaktır. 

Şube kodu:0197 
Hesap No: 05000095

 

BİLGİSAYAR SEMİNERİNE KATILIM ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Hakem belgesine sahip olanlar federasyonun faaliyetlerinde görev alabilirler.

d) Hakemlik lisansına sahip olmayanlar da bu seminere katılabilir ancak resmi olarak görev alamazlar.

 

BİLGİSAYAR SEMİNERİNE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

a. Başvuru Dilekçesi (açık adresli),

b. Ekteki formu doldurup resminizi ekleyerek 3 adet renkli çıktıyı beraberinizde getiriniz (Dosyayı indirmek için Tıklayınız),

c. 2 Adet vesikalık fotoğraf,

d. Savcılık iyi hal kâğıdı,

e. Diploma sureti

f. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

g. Seminere katılacak adaylar Türkiye Oryantiring Federasyonu HALK BANKASI KAVAKLIDERE Şubesi

TR57 0001 2009 1970 0005 0000 95 IBAN nolu hesabına : 50,00TL yatıracaklardır.

Dekontta açıklama olarak “Bilgisayar Seminer ücreti” olarak yazılacaktır.

Şube kodu:0197 
Hesap No: 05000095

 

 

Merkez Hakem Kurulu Başkanı

Kemal KORKMAZ