ORYANTİRİNG EĞİTİMİNİN DİKKAT VE BELLEK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ*

Küçük  yaş grubu sporcularımız ve antrenörlerimizin yararlanması amacıyla SPORMETRE dergisinde yayımlanan çalışma için Eda ATAKURT'u tebrik ederiz.

''Oryantiring eğitiminin dikkat ve bellek performansı üzerine
etkisinin incelenmesi'' isimli araştırmamda hiç oryantiring bilmeyen
10-14 yaş arası çocuklara verilen 8 haftalık oryantiring eğitiminin 4
hafta ve 8 hafta sonrasındaki ölçümlerde bilişsel performans
parametrelerinden dikkat ve bellek performanslarında olumlu yönde
anlamlı derecede etkisi olduğunu tespit ettik . Bu çalışmamın
çocukların oryantiring sporuna başlatılmasında tüm antrenör ve
sporculara duyurulmasının yararlı olacağı görüşündeyim.

Eda ATAKURT

Makale için TIKLAYINIZ