HARİTACI DENKLİK İŞLEMLERİ

Federasyon haritacı kütük defterinin güncel hale getirilmesi ve mevcut faal haritacıların belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla Harita Kurulu tarafından Ek'te bulunan "Haritacı Bilgi Formu" oluşturulmuştur.

          Mevcut haritacı kütük defterinde kayıtlı 1. kademe haritacı olarak gözüken kişilerin faal olarak harita çizimi yapmadığı tespit edilmiştir. Faal olarak harita çizen, belgesi olan ve kursa katılıp belge düzenlenmeyen kişilerin ise haritacı kütük defterinde kayıtları olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla bu durumda olan haritacılar  haritacı kütük defterine işlenip güncel hale getirilecektir.

          Gönderilecek haritacı bilgi formundaki bilgilere göre haritacı denklik işlemleri yapılacağı için belgesi olan/olmayan faal haritacıların çizmiş oldukları tüm haritaları belirtmeleri ve Federasyon harita arşivinin güncel hale getirilmesi için Ocad formatında Harita Kurul Başkanına göndermeleri gerekmektedir. Harita Kurul Talimatında belirtilen denklik şartlarına göre hangi kademeyi kapsıyorsa karşılığı olan  haritacı belgesi düzenlenecektir. Harita çizimi ile ilgili belgesi olan ama Federasyonda kaydı olmayan kişilerin haritacı kütük defterine işlenmeleri için belgelerinin fotokopisini de göndereceklerdir.

          Haritacı bilgi formları her yıl sonunda haritacılar tarafından doldurulacak ve haritacı kütük defteri devamlı güncel kalacaktır. Sadece bu yıl için haritacı bilgi formuna tüm çizilen haritalar ile görmüş olduğu kurslar ve seminerler yazılacak, müteakip yıllar için sadece o yıl çizilen haritalar ve   görmüş olduğu kurs ve seminerler işlenecektir. 2018 yılından sonra belgesi olmayan ve 2 yıl üst üste haritacı bilgi formu göndermeyen haritacılara harita çizim görevi verilmeyecektir. 

          Harita çizimi esnasında karşılaşılan bazı sorunlardan dolayı mevcut faal haritacılara ücret karşılığında haritacı kademe durumunu belirten Federasyon onaylı haritacı kimlik belgesi düzenlenecektir. Faal haritacıların (belgesi olan/olmayan tüm haritacılar)  haritacı bilgi formunu doldurarak fotoğraflı olarak en geç 03 Ekim 2018 tarihine kadar Federasyon iletişim adresine göndermeleri gerekmektedir.       

                                                                                                                   

                                                                                                                     Mehmet KÜÇÜKÇOLAK

                                                                                                                       Harita Kurulu Başkanı

EKLER           :                                                                                            

EK-1(Haritacı Bilgi Formu)

EK-2 (Belgeli 1. Kademe Haritacı Listesi)

EK-3 (Haritacı Kütük Defterine Kayıtlı Haritacı Listesi)

 

E-mail   :iletisim@oryantiring.org

 

Tel     : 0312 324 61 66