MİLLİ TAKIMLAR KRİTERLERİ

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU

 

A.     Yurt Dışı Müsabakalara Kendi İmkanları ile Katılım Kriterleri:               

İlgili sezonda Milli Takım Aday Havuzu sporcuları, Türkiye Oryantiring Federasyonunun Uluslararası Yarışlara katılmadığı veya tam kadro ile katılamadığı durumlarda sporcunun talep etmesi halinde; ulaşım, konaklama, yemek, yarış kayıtları vb. giderlerin sponsor, kendisi veya kulübüne ait olmak kaydıyla, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu gereğince; milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, antrenör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevlilerin, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılması, bunların özlük haklarının kurumlarınca saklı tutulması, öğrencilerin bu sürelerinin devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaması maksadıyla yurt dışı görev izin yazıları,  yarış kayıtları ve hizmet pasaport işlemleri yapılır. Yarışma ön kamp içeriyor ise, toplam süreyi kapsayan hizmet pasaportu düzenlenir. Milli sporcu olarak branşında ülkeyi temsil etmesi durumunda Millilik belgesi federasyonca düzenlenmesine. Sporcunun faaliyet sonrasında mahkemeler aracılığı ile herhangi bir maddi getiri istemediğini beyan eden bir dilekçe vermesine.

           

B. Yurt Dışı Müsabakalara Kendi İmkanları ile Katılacak Sporcularda Aranılan Şartlar:

            a. Türkiye Oryantiring Federasyonu Yarışma sezonunda (koşarak) Elit21 Erkek/Kadın, 20A Erkek/Kadın, kategorilerinde ligi ilk 6 sırada tamamlamak, 18A Erkek/Kadın kategorilerinde ligi ilk 4 sırada tamamlamak, 16A Erkek/Kadın kategorilerinde ligi ilk 4 sırada tamamlamak,

            b. Türkiye Bisiklet Oryantiring Federasyonu Yarışma sezonunda Elit21 Erkek/Kadın, 20Erkek/Kadın kategorilerinde ilk 3 sırada tamamlamak, 18Yaş Erkek/Kadın kategorilerinde  ligi ilk 3 sırada tamamlamak,

            c. Türkiye Kayak Oryantiring Federasyonu Yarışma sezonunda Elit21 Erkek/Kadın, 20 Yaş Erkek/Kadın kategorilerinde ilk 6 sırada tamamlamak, 18 Yaş Erkek/Kadın kategorilerinde  ligi ilk 3 sırada tamamlamak,

            ç. 18 yaşını tamamlamış olmak/19 yaşından gün almış olmak,

            d. 18 yaşını doldurmayanlar için anne ve babadan yurt dışına çıkacağı kişi veya kurum adına noter onaylı muvakatname almış olmak,

            e. Yurt dışında yapacağı kampın tüm programını ayrıntılı olarak federasyona sunmak,

            f.  Pasaport rengi ve yolculuk bilgilerini federasyona bildirmek,

            g. Planlanan kampın tamamen milli müsabakanın yapılacağı uygun ülke ve ülkelerde gerçekleştirmek,

            ğ. Katılacak olduğu yarışta Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türkiye Oryantiring Federasyonu’na zarar verecek tüm olaylardan ve davranışlardan uzak duracağına ve oluşacak durumların tek sorumlusu olduğuna dair beyan vermek,

            h. Sadece kampa katılacak sporculara kanun gereği hizmet pasaportu verilememektedir.

            ı. GÖREVLİ İZİN YAZISI (EK-1) tebliğ tebellüğ belgesini imzalamak.

 

           Aşağıda belirlenen kriterlerin Türkiye Oryantiring Federasyonu Teknik Kurulu ve Milli Takım Antrenörler Kurulunun oluru ile Milli Takım seçmelerine katılabilirler. 

C. Türkiye Şampiyonalarında Derece Yapan Sporcuların Milli Takım Etkinliklerine Doğrudan Çağrılması;

            a. En son yapılan Türkiye Şampiyonasında kategorisinde ilk üç (1., 2., 3.) dereceye girmiş sporcular,

            b. En son yapılan Dünya Şampiyonalarında kategorisinde final koşan veya ilk 20 dereceye giren sporcular,

            c. En son yapılan Avrupa Şampiyonalarında kategorisinde final koşan veya ilk 20 dereceye giren sporcular,

            ç. En son yapılan Güneydoğu Avrupa Şampiyonasında ilk üç dereceye giren sporcular,

            ç. En son yapılan Üniversiteler Dünya Şampiyonası ve/veya Üniversite Oyunlarında ilk on dereceye giren sporcular, Milli Takım etkinliklerine çağrılabilirler, 

D. Türkiye Şampiyonalarında Derece Yapamayan Sporcuların Milli Takım Etkinliklerine Doğrudan Çağrılması         

            a. Gelecek vaat eden ve belirlenen koşu barajlarını geçen sporcular,

            b. WRE Sıralamasında ilk 50 de olan sporcular, Milli Takım etkinliklerine çağrılabilirler. 

E. Okul Sporları müsabakalarında derece yapan sporcuların Milli Takım Etkinliklerine Çağrılması;         

            Okul Sporları Müsabakalarında (ISF) ilgili kategoride ilk üç dereceye giren sporcular, Milli Takım etkinliklerine çağrılabilirler. 

F. Türkiye Şampiyonalarında Yarışamayan Sporcuların Milli Takım Etkinliklerine Çağrılması;

            En son ilgili kategoride yapılan Türkiye Şampiyonasında yarışmayıp federasyon tarafından kabul edilmiş geçerli bir mazereti veya sağlık raporu bulunanlardan, yukarıda belirtilen kendi durumu ile ilgili başarı ölçütlerine sahip sporcular, Milli Takım etkinliklerine çağrılabilirler.

G. Uluslararası Başarılı Sporcuların Başka Kategorilerde de Milli Takım Etkinliklerine Çağrılması;

            En son ilgili kategorideki yapılan Dünya ve Avrupa Şampiyonasında final koşan veya ilk 20 dereceye giren sporcular bir üst kategoride de, Milli Takım etkinliklerine çağrılabilirler.  

Ğ. Türkiye Şampiyonalarında Yarışma Hakkını Sonradan Kazanan Sporcuların Milli Takım Kamplarına Çağrılması;

            En son yapılan ilgili kategorideki Türkiye Şampiyonasında Türk Vatandaşı olmadığından dolayı yarışma hakkına sahip olmayan sporcular, Türkiye Milli Takımında yarışma şartlarına sahip olduklarında,

            

 EK-1

GÖREVLİ İZİN YAZISI TEBLİĞ TEBELLÜĞ BELGESİ

 

1.   Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından onaylanan programın dışında gelişecek her türlü değişiklikler 6 saat içerisinde haberleşme vasıtaları ile bildirilecektir.

2.  Türkiye Cumhuriyeti sporcusuna ahlaki anlamda yakışmayacak yerlerde (Alkollü ve her türlü zararlı maddenin bulunabileceği vb.) bulunulmayacak. Dış mekânda da olsa bu maddeler kullanılmayacak ve bulundurulmayacaktır.

3.  İlan edilen yarışma ambargo bölgelerine antrenman veya başka bir amaçla hiç bir şekilde girilmeyecektir.

4.  Kamp ve yarışma programında yer alan ülke ve bölge için Türkiye Oryantiring Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığına bilgi verilip onayı istenecektir.

5.  Herhangi adli olaya karışılması durumunda en yakın makamlara (Büyükelçilik, Konsolosluk vb.) ve Türkiye Oryantiring Federasyonuna anında bilgi verilecektir.

6.  Planlanan yurt içi veya yurt dışı yarışma veya kampın tüm giderleri (vize, sağlık sigortası, pasaport, konaklama, iaşe, ulaşım, antrenman masrafları) personelin kendisi, kulübü veya sponsorlar tarafından karşılanacak olup,  federasyondan hiç bir şekilde harcırah talep edilmeyecektir.

7.  Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türkiye Oryantiring Federasyonuna zarar verecek ahlaki ve yüz kızartıcı her türlü davranışlardan uzak durulacaktır.

8.  Gerektiğinde bu şartları değiştirme hakkı Türkiye Oryantiring Federasyonundadır.

 

 

Sporcunun                      :

Adı Soyadı                       :

Tarih                                :

İmza                                :

TC Kimlik Nu                  :

 

 

 

MİLLİ TAKIMLAR KRİTERLERİ PDF DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ...