MALATYA'DA 3.KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR KURSU


Malatya'da 02-17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Oryantiring 3.Kademe Antrenör Kursu açılacaktır.

Kursa katılmak isteyen kursiyerler; https://www.turkiye.gov.tr/ Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını yapacaklardır.

Başvuru tarihleri : 25-29 Haziran 2018 Saat 13:30 

Başvuru sonuçları: 29 Haziran 2018 tarihinde Saat 14:00'da  http://sporegitim.sgm.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

ORYANTİRİNG 3.KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a)      En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b)      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)      Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d)      En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

ANTRENÖR KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a)      2 adet vesikalık fotoğraf ( Biometrik orijinal fotoğraf)

b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir).(Üniversite veya lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır.)

c)      E-Devlet Kapısından alınan, "Resmi Kurumlar" için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı Belgesi.-(Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)      Sağlık raporu-(Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen "Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur" ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezası olmadığına dair yazı.

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g)      2. Kademe Antrenör Belgesine sahip olmak (2.Kademe Antrenör Belgesi (Aslı veya Tasdikli sureti)-Belge tarihinden itibaren 2 yıllık süreyi doldurmuş olmak.)

h)   2 yıl Antrenör yaptığını belgelemek. (Kulüp, Federasyon, SGM, İl Müdürlüğünden alınacak yazı.)

i)    Sporla ilgili en az iki seminere katılmak.(Seminer Belgeleri Tasdikli)

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

Kurs Katılım ücreti,  başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası'na yatırılacaktır.

Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kurs Ücreti: Referans numarasıyla Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığına 140,00 TL, Oryantiring Federasyonuna 600,00 TL olmak üzere toplam 740,00 TL yatırılacaktır. 

“Kursa katılım 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir.”

ÖNEMLİ NOT: Ön Başvuru tamamlandıktan sonra mail adresinize gelen "REFERANS" numarası ile başvuru yaptığınız kurs ücreti yatırılacaktır.

Ayrıca 30,00-TL Antrenör kart ücreti Federasyon hesabına yatırılacaktır.

(Başvuru ücretini yatırırken Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığına kurs ücretini referans numarası ile yatırıp, Federasyon hesabına referans numarası olmadan direkt ücret yatırdığınız taktirde kursa katılacaklar listesinde isminiz görünmemektedir.)

KURS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

GENEL BİLGİLENDİRME İÇİN TIKLAYINIZ...

KURS AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ....

ARANAN ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER...

NOT:             

-      Antrenör Bilgi Formunu doldurularak getirilecek. (Form için TIKLAYINIZ  İl temsilcisine teslim edilecek.)