HAKEM VİZE SEMİNERİ

 

hakem bilgi formu.xls

 

2017-2018 SEZONU ORYANTİRİNG HAKEMİ  VİZE TAKVİMİ  

 1. Federasyon İl Temsilcileriillerinde bulunan mevcut Oryantiring hakemlerini belirleyecekler ve belirlenen bu hakemlere Temsilciler kendi imkanlarıyla bir günlük seminer eğitimi vereceklerdir.

  Seminer sonrası katılanların;

  a-Bir nüsha fotoğraflı hakem bilgi formu (Formu indirmek için TIKLAYINIZ),

  Bilgi formları eksiksiz bilgisayar ortamında doldurulacak,fotoğraf kısmına taranmış fotoğraflı çıktı alınacaktır.Her bir form Naylon gömlek dosya içine konulacaktır.

  b-Federasyonca belirlenen 2017-2018 yılı(1TEMMUZ 2017-30 HAZİRAN 2018)vize ücretini (50.00TL (14 AĞUSTOS 2017-30 EYLÜL 2017 tarihleri arasında Federasyonun  Halk   Bankası Kavaklıdere Şubesindeki  ( IBAN NO: TR57 0001 2009 1970 0005 0000 95 )  No.lu  Hesabına yatıran hakemlerden Banka Dekontu,

  c-Seminer Katılım Tutanağı,

  d-İl Tertip Kurul Kararı,

  Yukarıda yazılı dört adet belge mavi naylon dosya içersinde İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÜST YAZISI İLE federasyonumuza ÖDEMELİ ulaştırılacaktır.

   2- MHK Genel Talimat gereğince;

  Madde 25

  2. Sezon öncesi yapılacak seminere katılacak hakemlerin lisansları Federasyonca belirlenen ücret karşılığı her yıl vize yapılır.

  Madde 31

  3. Mazeretsiz iki yıldan fazla hakemliğe ara verenlerin hakemliği düşer.

  Madde 32

  1. Hakemlikten istifa edenlerin lisansları vize edilmez. Bu süre iki yılı aşarsa hakemlik düşer.

2 yıl vizesini yaptırmayan hakemler bu yıl hakemlikten düşürülecektir.

3- İl Temsilcileri MHK ile ilgili her türlü resmi yazışmalarda iletisim@oryantiring.org adresini kullanacaklardır.

 

Bu belgelerin birer nüshalarını en geç 06 EKİM 2017 cuma  günü mesai bitimine kadar Türkiye Oryantiring Federasyonuna  ödemeli olarak kargoyla gönderecekler ve birer nüshalarını il müdürlüklerine verecek bir nüshalarını ise kendileri muhafaza edeceklerdir.

İllerinde seminere katılmayan ve belirlenen vize ücretini zamanında yatırmayan hakemler 2017-2018 sezonu faal hakem listesinden çıkarılır ve kendilerine görev verilmez. Merkez Hakem Kurulunca oluşturulacak faal hakem listelerinin birer nüshaları Federasyonun WEB sayfasında yayınlanacak ve bir nüshaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine gönderilecektir.

 

 Not: 

a-    Federasyon temsilcisi olmayan il ve ilçelerde bulunan hakemler, hakem bilgi formunu ve  vize ücreti dekontunun aslını Türkiye Oryantiring Federasyonuna posta yolu ile gönderecek, müteakiben TOF  MHK ‘unca  belirlenecek  yerde Oryantiring seminerine katılacaklardır.

                                                                                                                     TOF MHK