Makaleler


            Türkiye’de Oryantiring branşında hazırlanmış akademik kaynakların (tez, bildiri, makale, poster vb.) derlenerek, bilgi paylaşımının yapılabilmesi, kaynak ulaşımının kolaylaştırılması ve bu kaynaklara daha fazla ulaşılmasının sağlanması maksadıyla Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığı tarafından çalışma başlatılmıştır.

            Kaynaklar Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığı web sitesi bilgi bankasında yayınlanmak üzere derlenmiştir. Açık kaynaklardan ulaşılan tüm yayınların kullanım hakları hazırlayan şahıslara ait olup kullanımı için ilgili şahısların izinlerinin alınması gerekmektedir. Bu hususta Türkiye Oryantiring Federasyonunun yasal bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

  
   “The İmpact Of Orienteering Sport Taught Through Creative Drama Methods On Five Factor Personality Dimensions” 
   “Engelli çocuklara yönelik oryantiring oyunları”
   Ortaokul Öğrencilerinin Yaparak-Yaşayarak Öğrenme Temelli TÜBİTAK 4004 Bilim Okulu Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşleri”
   “Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Okuryazarlık Becerilerini Kazandırmaya Yönelik Gerçekleştirdikleri Uygulamalar”
   Gruplarda Bağlılık Ve Performans İlişkisi Üzerine Nitel Bir Çalışma” 
   “Oryantiring Sporcularının Yarışma Kaygı Düzeylerinin Karar Verme Durumlarına Etkisinin İncelenmesi” 
   “Oryantiring Sporcularının Yarışma Kaygı Düzeylerinin Karar Verme Durumlarına Etkisinin İncelenmesi”
   “Oryantiring Uygulamalarının Coğrafya Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algılarına Etkisi”
   “Uzman Perspektifinden Bolu Kent Ormanı’ nın Çok Fonksiyonlu Kullanım Özelliklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma”
   “UHBAB(Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimleri Dergisiİ)”
   “Spor Turizmi: Amasya'da Oryantiringsporuna Uygun Alanların Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama Örnegi”.
   Zaman Kısıtı Altında Takım Oryantiring Problemlerinin Yapay Arı Kolonisi Yaklaşımı İle Çözümü”
    Alternatif Turizm Etkinliği Ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Atın Kullanımı: Nevşehir Örneği1”
   “İlköğretimde Sesli Okumanın Önemi Ve Yararları”
   “Yeni Bir Spor Disiplini Olarak Raft-Oryantiring Organizasyonunun İncelenmesi”
   “Can We Predict Success of Orienteering Athletes?”
   “Core Bölgesinin Spor Yaralanmalarında ve Sporcu Performansında Önemi”
   “Oryantiring Sporcularının Kronotipe Göre Çoklu Zekâ Profillerinin İncelenmesi”
   “Oryantiring Eğitiminin Dikkat Ve Bellek Üzerine Etkisinin İncelenmesi”
   “Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarinin Alan Eğitiminde Oryantiring Temelli Oyunlara İlişkin Görüşleri”
   Elit Oryantiring Sporcularının Görsel Reaksiyon Süreleri İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişki” 
   “Oryantring sporcularında aleksitimi ve yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi”
   “Physıologıc Responses Of Dıfferent Aerobıc Level Athletes To Altıtude Traınıng And Optımum Altıtudeand Exposıng Tıme”
   “Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri Sporalanı Dersleri Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi”
   “Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2015
   “Engelli Çocuklara Yönelik Oryantiring Oyunları”
   “Oryantiring Uygulamalarının Coğrafya Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algılarına Etkisi” 
   “Oryantiring Sporcularinda Aleksitimi Ve Yalnizlik Düzeyinin Çeşitli Değiskenler Açisindan İncelenmesi”
   “Research on self-esteem in decision-making and decision-making stykes in orienteering athletes” 
   “Oryantiring Sporcularının Problem Çözme Becerileri ve Kendi Kendine Liderlik Algılarının Bazı Degişkenlere Göre İncelenmesi”
   Oriyantiring Sporcularının Baskın Zeka Alanları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
   Patika Oryantiring Sporuna Katılan Bireylerin Cinsiyet Değişkenine Göre Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi”
   “Research on problem solving skills of orienteerinf athletes in terms of some variables”
   “The Performance Measures of Orienteers: Late Adolescents, Young Adults and Adults”
   “A Study on Assertiveness Level of College Students who are doing Orienteering Sports”
   “Yapay Arı Koloni Algoritması İle Zaman Pencereli Takım Oryantiring Problemlerinin Çözümü”
   “Yeni Bir Spor Disiplin? Olarak Dağ Kayaği İle Oryantiring Etkinliğinin Incelenmesi”
   “Effects Of Whole Body Vıbratıon Traınıng On Lower Extremıty Range Of Motıon”
   “Yeni Bir Spor Disiplini Olarak Yelken İle Oryantiring Etkinliğinin İncelenmesi”
   “Android İşletim Sistemi Temelli Oryantiring Oyunu Mobil Uygulaması”