ORYANTİRİNG ADAY HAKEM KURSU

ADAY HAKEM KURSUNA KATILIM ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yaşından gün almış olmak, 55 yaşını bitirmemiş olmak,

ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak ( Sağlık Ocağı )

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devletin sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

e) Federasyon Disiplin Kurulunca veya İl ceza kurulunca haklarında altı ay ve son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

 ADAY HAKEM KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

a. Dilekçe (açık adresli),

b. Ekteki dosyayı doldurup resminizi ekleyerek 3 adet renkli çıktıyı beraberinizde getiriniz (Dosyayı indirmek için Tıklayınız),

c. 2 Adet vesikalık fotoğraf,

d. Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya sağlık ocaklarından) aslı,Sağlık raporu alamayan kursiyerlerimiz,"Sağlık yönünden hakemlik yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunum yoktur." şeklinde dilekçe doldurmaları gerekmektedir.Başarılı olan kursiyerlerimiz olağanüstü durum kalkınca sağlık raporlarını beyan etmek zorundadırlar.Beyan etmeyen kursiyerlerimizin hakemlikleri düşürülecektir.

e. Savcılık iyi hal kâğıdı,

f. Diploma sureti

g. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı),

h. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

i. Kursa katılacak adaylar Türkiye Oryantiring Federasyonu   TEB BANKASI  GAZİ OSMAN PAŞA Şubesi 

IBAN NO : TR 58 0003 2000 0000 0067 4848 81  IBAN nolu hesabına Kurs ücret:250,00 TL yatıracaklardır.

Dekontta açıklama olarak “Hakemlik Kursu ve Kart Ücreti” olarak yazılacaktır. 

ŞUBE KODU : 101 HESAP NO : 67484881 

* İstenen Belgeler Federasyonumuzun mail adresine gönderilecektir. ( iletisim@oryantiring.org )

KURS TARİHİ: 18 - 19 NİSAN 2020

KURSA SON BAŞVURU TARİHİ:16 NİSAN 2020 17:00 a kadar

Aday Hakemlik Kursu Zoom programında yapılacak, dersler 30 dakika olacaktır.

NOT:Ders programımız ve Zoom programı için ID numarası daha sonra yayınlanacaktır.

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır. 

İLETİŞİM Munise AKDOĞAN : 0505 740 48 68

EĞİTİMCİLER: Ali Günal ERDEM , Hatice ADIBELLİ

BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ...

                                   Merkez Hakem Kurulu Başkanı

                                                    Cihat ACAR