Dış İlişkiler Kurulu

Yaşar İsmet Demiröz
Üye


Mustafa Aris
Üye


Tamer Karaağaç
Üye


Aynur Güney
Üye


Sait Aynacı
Üye