Dış İlişkiler Kurulu

Gökhan ÜNAL
Başkan


Pervin AVŞAR
Üye


Oğuz YILDIZ
Üye